Skupinové a detské jazykové kurzy - Oxford - Anglická škola

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Skupinové kurzy
Callanova metóda pozostáva z 12 úrovní a je určený pre všetkých študentov, od úplných začiatočníkov po pokročilých. Gramatika a slovná zásoba sú starostlivo a systematicky predstavované a precvičované vo všetkých fázach.

Vyučovací proces je rozdelený do dvoch 50- minútových blokov, medzi ktorými je 10-minútová prestávka.
Štruktúra hodín
Každý 50-minútový blok je rozdelený do 4 častí: 25 minút rozprávanie, 10 minút čítanie, 5 minút diktát, 10 minút rozprávanie. Minimálna intenzita je 2x týždenne. Teraz bližšie k jednotlivým častiam a ich funkciám.
Náhľad učenbníc
Angličtina pre deti

Callan for Kids dodáva deťom sebavedomie hovoriť po anglicky, a nie mu len rozumieť.
Živé a animované triedy a pútavé aktivity udržujú pozornosť detí. Vysokokvalitný obsah, systematická revízia a podporná atmosféra hodín Callan for Kids znamená, že deti sa naučia správne a plynule používať angličtinu.

A je to zábava!
Šesť úrovní  kurzu Callan pre deti prevedie mladých študentov od úplných začiatočníkov až po úroveň A2. Gramatika a slovná zásoba sú starostlivo a systematicky predstavované a precvičované v šiestich fázach, ktoré pokrývajú všetky časti jazyky, ktoré deti musia vedieť, aby úspešne zvládli skúšky, ako sú testy Cambridge Pre-A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers. Do konca 4. úrovne budú študenti pripravení pripraviť sa na skúšky z CEFR A1. Do konca 6. úrovne budú pripravení na skúšky z CEFR A2.
A čo je najdôležitejšie, deti budú rozumieť a hovoriť anglicky sebavedomo a ľahko. Dobrá spáva, štúdiom
v našej jazykovej škole im nepribudnú žiadne domáce úlohy. Výhody priamej Callanovej metódy vedia deti zúžitkovať omnoho lepšie ako dospelí. Rýchlo pochytia novú slovnú zásobu, prízvuk a prirodzene začnú hovoriť po anglicky.
Návrat na obsah