Callanova metóda - Oxford - Anglická škola

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
„Kľúčom k úspechu učenia sa jazyka je opakovanie, opakovanie, opakovanie
a rozprávanie bez rozmýšľania.“
Callanova metóda
Vráťme sa spoločne do našich detských čias a spomeňme si ako sme sa naučili našu materinskú reč. Dali nám rodiča do rúk knihy so slovami. „ Učte sa ? “ Samozrejme, že nie.

Tak ako sme sa vlastne naučili rozprávať?

1.) Počúvaním
2.) Opakovaním samotného slova
3.) Opakovaním daného slova vo vete

... a až potom prišlo na rad čítanie a písanie

A toto je základným princípom Callanovej metódy, ktorá navyše spojila postup prirodzenej výučby materinského jazyka u detí so schopnosťou čítať a písať, ktorú každý z nás dospelých už má.

Najdôležitejšie pre výučbu jazyka je prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Ako deti sme boli obklopení ľuďmi, ktorí sa nám prihovárali v slovenskom jazyku a tak sa slovenčina stala materinským jazykom každého z nás. Deti vyrastajúce vo viacjazyčnom prostredí ovládajú jazykov viac a nemá to nič spoločné s tým, že by boli šikovnejšie. Každý z nás má schopnosť naučiť sa jeden alebo viac cudzích jazykov, či hovoríme o dieťati, alebo o dospelom. Na hodinách Callanovej metódy je prostredníctvom lektora vytvorené prirodzené anglické prostredie, ktoré uľahčuje a zároveň zrýchľuje samotnú výučbu.

„The slowest Callan student is faster than the fastest non-Callan student.“

„Najpomalší študent Callanovej metódy je rýchlejší ako najrýchlejší študent inej metódy.“


Voľba slovnej zásoby je zvlášť dôležitá. Nie je možné zaťažovať poslucháča nepotrebnými slovami a vystavovať ho stresu spojeného s neznalosťou slov základných. Univerzita v Cambridge vypracovala lexikón obsahujúci 4400 aktívnych slov anglickej slovnej zásoby a Callanova metóda vyučuje práve túto slovnú zásobu.

Na prvý pohľad sa zdá, že Callanova metóda je podobná iným metódam, tak ako sa staré auto podobá novému: má štyri kolesá, motor, plynový pedál... Rozdiel je však zásadný. Novým autom môžete pohodlne a rýchlo prekonávať veľké vzdialenosti, čo však na starom aute nedokážete. Robin Callan, zakladateľ Callanovej metódy, priamu metódu výučby neobjavil (tá už existovala). Avšak mnohými rokmi výskumu a rozvoja vypracoval metódu, ktorá iba zrýchlila tempo učenia sa tým, že sa odstránilo mrhanie časom a zjednodušil sa predmet, čim sa samotný čas výučby zredukoval na jednu štvrtinu.

Zo 4. aspektov reči: hovorenie, počúvanie, písanie a čítanie je hovorenie považované za najťažšie. Na hodinách Callanovej metódy sú v popredí práve hovorenie a počúvanie. Táto priama metóda je založená na neustálej konverzácii medzi lektorom a študentom a vďaka vysokej efektívnosti je výučba touto metódou 4x rýchlejšia v porovnaní s klasickými spôsobmi výučby. Učiteľ hovorí rýchlosťou cca 200-240 slov za minútu. Rýchle tempo zabraňuje tomu, aby sa poslucháč začal nudiť. Je nútený sa sústrediť, má obmedzenú možnosť prekladania všetkého do slovenčiny a zároveň mu toto rýchle tempo umožňuje počuť väčší počet často opakovaných slov. Štúdium Callanovou metódou mu uľahčuje rozumieť angličtine aj mimo školu a v efekte urýchľuje samotný proces učenia. Zároveň je poslucháč v rámci metódy, ktorá je založená na verbálnej práci spočívajúcej v kladení otázok a odpovedaní nútený hovoriť, čím prekonáva svoju nesmelosť a strach. Počas vyučovacej hodiny poslucháč počúva a taktiež hovorí 4x viac než poslucháči tradičných metód a tým sa učí 4x rýchlejšie.

Callanova metóda zaručuje každému poslucháčovi vynikajúce výsledky. Nezaberá priveľa času na domáce úlohy, je jednoduchá, zaujímavá a príjemná. Callanova metóda je určená pre každého bez rozdielu veku a úrovne anglického jazyka, bez ohľadu na to, aký je účel študovania jazyka. Takisto nezáleží na kultúrnom pozadí a vzdelaní uchádzača, keďže učenie nemá v počiatočných fázach akademický charakter. Výučba jazyka nie je typický vysokoškolský smer. Je to predmet vyžadujúci si zručnosť a preto ten, kto má väčšiu prax sa učí rýchlejšie. Možno ho prirovnať k písaniu na stroji. Čím častejšie píšete, tým zručnejším sa stávate. Čím častejšie ťukáte do kláves, tým ľahšie Vám to ide. Nakoniec začnete písať bez chýb a automaticky bez toho, aby ste museli rozmýšľať nad tým, kde sa to ktoré písmenko na klávesnici nachádza. Základom je teda sústavné a systematické opakovanie.

Navštevovať hodiny výučby začína bez uhradenia poplatkov za štúdium. Každému študentovi je poskytnutý jeden vyučovací týždeň zdarma na odskúšanie si a pochopenie metódy, keďže táto metóda môže, v počiatočnej fáze (väčšinou po prvej -druhej hodine) svojou odlišnosťou vyvolávať u študenta určité pochybnosti. K ich uhradeniu dochádza až vtedy, keď sa poslucháč rozhodne v štúdiu pokračovať. V opačnom prípade poslucháč za dané hodiny neplatí.

Callanova metóda je rozdelená do dvanástich kníh tzv. stages. Poslucháč píše test na konci každej, ktorý musí zvládnuť minimálne na 60%. Ak sa tak nestane, škola mu poskytuje ďalšie hodiny potrebné na úspešné zvládnutie testu úplne zdarma . Táto záruka je každému poslucháčovi na požiadanie poskytnutá písomne.

Domáce úlohy sa nezadávajú, doporučujeme čítanie prebratého učiva, počúvanie 

Callanova metóda je spracovaná tak, že poslucháč môže výučbu kedykoľvek zahájiť, alebo prerušiť, čo nemá negatívny vplyv na jeho pokroky. V praxi to znamená, že poslucháč môže začať s výučbou hocikedy v priebehu roka. Dôležitou vlastnosťou Callanovej metódy je, že každý poslucháč má na hodine rovnaký čas na hovorenie, čiže či ide o výrečného, alebo menej aktívneho poslucháča, každému je poskytnutý rovnaký čas a priestor.

Pred definitívnym zápisom ponúkajú školy Callana svojim kandidátom bezplatné hodiny , ako aj možnosť platby podľa výsledkov učenia sa. Čo to znamená v praxi ? Každý poslucháč sa pred začiatkom štúdia zúčastní tzv. ukážkovej hodiny, kde je oboznámený so základnými princípmi Callanovej metódy. Zároveň je otestovaný kvalifikovaným lektorom a následne zaradený do kurzu. 

Anglická jazyková škola OXFORD
Červenej armády 1
(v budove Martimexu)
036 01 Martin
Mobil: 0902 077 022
Kancelária: 043 424 86 79
Skype: skolaoxford
Návrat na obsah